Dekarbonizace motoru - ANTICARBON

Dekarbonizace motoru neboli technologie čištění motoru vodíkem je známa již řadu let, zaručuje bezpečnost všech prvků a přináší vynikající výsledky viditelné po prvním ošetření. Metoda spočívá ve zvýšení teploty ve válcích motoru, díky čemuž se nečistoty obsažené v nich s částicemi uhlíku odstraňují spolu s výfukovými plyny.

Dekarbonizace a snížení spotřeby paliva

Jak víte, že je něco špatně s motorem automobilu? Jedním z příznaků bude postupné zvyšování množství spáleného paliva. Pokud to nejde ruku v ruce se změnou stylu jízdy, možným důvodem jsou usazeniny uhlíku v motoru. Vysvětlíme vám, z čeho se skládají uhlíkové depozity a co může přispět k tomuto procesu? Jízda při příliš nízkých otáčkách motoru. Mnoho lidí se rozhodlo vědomě jet na nízkých rychlostních stupních a doufat, že tímto způsobem sníží spotřebu paliva. Je to opravdu tak? Bohužel ne. Důsledky tohoto stylu jízdy jsou však pro motor smrtící. Nízká rychlost spojená s tímto stylem jízdy znamená, že motor není dostatečně teplý, aby úplně spálil palivo a případné nečistoty a minerály, které v něm mohou být. Co se s nimi děje? Bohužel se hromadí na vnitřních částech válce, pístů a ventilů. Motor začíná pracovat s menším a menším výkonem, hlasitý, ztrácí flexibilitu a potřebuje mnohem více paliva než dříve.

DoplňkovýProdej
DiagnostikaVozu
ZajištěníSTK

Ceny dekarbonizace motoru

do 5000 ccm
3199

    • Čištění motoru + diagnostika

do 3000 ccm
2199

    • Čištění motoru + diagnostika

nad 5000 ccm
4199

    • Čištění motoru + diagnostika

Jak funguje dekarbonizace?

Dekarbonizace je neinvazivní proces, protože nevyžaduje demontáž motoru – v tomto případě demontáž hlavy. Podle odborníků provádějících tuto službu je také považována za bezpečnější než použité chemické prostředky, v důsledku čehož lze některé husté nečistoty oddělit.

Zaváděním směsi plynů do motoru vstupem vzduchu se zvyšuje teplota výfukových plynů. Dochází k pyrolýze – uhlík se přeměňuje na plyn a vypuzuje spolu s výfukovou trubkou. Vodík rozpouští uhlíkové usazeniny, takže jsme si jisti, že plyn nic nezalepí. Navíc po hydrogenaci nemusíte měnit filtry ani olej a po proplachování motoru je to nutné i několikrát.

Díky dekarbonizaci, motor znovu získává sílu a točivý moment, je snadnější jej dostat do otáček. Je také patrné zlepšení chodu motoru, snížení emisí ve výfukových plynech, což může ovlivnit výsledek dalšího technické kontroly. Vibrace a nadměrný kouř zmizí. První hydrogenace se doporučuje po překročení prvních 50 000 km. Pravidelná dekarbonizace zaručuje prodlouženou životnost motoru a komponentů.

Zvýšenívýkonu motoru
Tichýchod motoru

Časté dotazy týkající se dekarbonizace motoru

Co vše se při procesu čistí?
Vstřikovače, ventily, svíčky, písty a pístní kruhy, katalyzátor, filtr pevných částic, turbodmychadlo, EGR ventil a lambda sondy.
Jaké výhody přináší dekarbonizace?
Po procesu je motor automobilu vyčištěn, hodnoty se vrátí do původních parametrů. Motor dostane znovu svůj výkon, zklidní se jeho chod, sníží se vibrace motoru. Jsou zásadně sníženy emise motoru a dojde ke snížení spotřeby paliva.
Je možné čistit auto vybavené filtrem pevných částic tzv. DPF ?
Dekarbonizace nijak nepoškozuje filtr DPF. Usazený karbon je spálen, nevletuje v kusech do výfuku!
Je možné že dekarbonizace způsobí netěsnost olejové soustavy ?
Proces dekarbonizace je plně bezpečný a bezporuchový. Nezpůsobí netěsnost, při čištění se nepoužívá žádná chemie která by mohla poškodit těsnění motoru.
Jak proces dekarbonizace vypadá a jak dlouho trvá ?
Vodík je napojen na sací soustavu motoru, kde je nasáván spolu se vzduchem do spalovací komory motoru. Zařízení produkuje čistý vodík který spaluje karbonové usazeniny v motoru. Celý proces dekarbonizace trvá 60 minut. Prvních 45 minut jsou nastaveny otáčky motoru na 1200/min. (funkčnost EGR). Každých 15 minut se provádí zvýšení otáček pro lepší čištění spalovacího prostoru až na 4000/min. Posledních 15 minut procesu jsou zvýšeny otáčky motoru na 2000/min. (funkčnost turbodmychadla). Po celém procesu je doporučeno ujet s autem 20 – 30 km aby mohlo dojít k dokončení čištění motoru.
X